މޯލްޑިވިއަންގެ ޑީއެފްއޯ އަމީން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވިއަންގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންގެ މަގާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު އަމީން މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އަމީން މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުންނެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ މޯލްޑިވިއަންއިން ވަކިކުރިކަން އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ކެބިންކްރޫންނާއި ޕައިލެޓުން އިހުތިޖާޖަށް ދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދިނުމުން އަމީން ވަނީ އެފަރާތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކޮށްފައެވެ.

އަމީންއަކީ ޕައިލެޓުންނާއި މެދު ތަފާތުކޮށް، ބޭއަދަބީ ބަހުން މުއާމަލާތުކުރާ މީހެއްކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު