ADS BY VOICE

މެސީ އަދި ރޮނާލްޑޯ އަކަށްވެސް ޔުނައިޓެޑުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ނުގެނެވޭނެ: ރޫނީ

- 1 year ago 0 - އަމީން

މަޝްހޫރު އަދި މޮޅު ކުޅުންތެރިން ކަމުގައިވާ ލިއޮނަލް މެސީ، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، ގަރެތް ބޭލް، އަދި ސާޖިއޯ ރާމޯސް ފަދަ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމުގައި އެ ކްލަބްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ވޭން ރޫނީ ބުނެފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެމެރިކާގެ މޭޖަރ ސޮކާ ލީގުގައި ޑީސީ ޔުނައިޓެޑަށް މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ރޫނީ އިތުރަށް ބުނި ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވާދަ ކުރެވޭ ފެންވަރެއްވެސް ޔުނައިޓެޑްގެ ނެތެވެ.

''ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗް ޝޯލްޝާ ސްކޮޑެއް ބިނާ ކުރަންވީ، 100 މިލިއަން ޕައުންޑަށް އެކެއް ނޫނީ ދެ ކުޅުންތެރިން ގެންގޮސްގެން އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަހަރެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ރޮނާލްޑޯ، މެސީ، ރާމޯސް ނޫނީ ބޭލްވެސް ގެންދެވިދާނެ އެކަމަކު އެކަމަށް 350 މިލިއަން ޕައުންޑް ހަރަދުވާނެ. އަދި އެކަމުން މިހާރު ޔުނައިޓެޑަށް މާބޮޑު ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ'' އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަންވެސް ކޮށްފައިވާ ރޫނީ ބުންޏެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އަދި އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމަށްވެސް އެންމެ ގިނަ ގޯލް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވާ ރޫނީ އިތުރަށް ބުނިގޮތުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޓީމެއް ބިނާ ކުރުމަށް ޝޯލްޝާއަށް މަދުވެގެން ތިން އަހަރު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށައި އޭރުން ޔުނައިޓެޑް އޮންނާނީ ޕްރިމިއާ ލީގް އަދި ޗެންޕިއަންސް ލީގަށްވެސް ވާދަކުރެވޭ ހާލަތަށް އައިސްފަ ކަމަށެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ކުޅުންތެރިން ގަތުމަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް ޝޯލްޝާއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ބުނަމުން އަންނައިރު މިހާތަނަށް އެކްލަބަށް ގެންގޮސްފައިވާ ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔަކީ ސްވޯންސީއަށް ކުޅުނު ވޭލްސްއަށް ނިސްބަތްވާ 21 އަހަރުގެ ޑެނިއެލް ޖޭމްސްއެވެ. 

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު