LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 07: Kurt Zouma of West Ham United scores their side's third goal past Alisson Becker of Liverpool during the Premier League match between West Ham United and Liverpool at London Stadium on November 07, 2021 in London, England. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

ލިވަޕޫލް ހަމަބިމަށް ތިރިކޮށް، ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް ލީގުތާވަލުގެ ތިން ވަނައަށް

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލް 3-2 އިން ބަލިކޮށް ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑުން ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ލިވަޕޫލް މިސީޒަންގައި ލީގު މެޗަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވިއިރު އެންމެ ފަހުން އެޓީމު މެޗަކުން ބަލިވެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް 6 ވަނަ ދުވަހު ޗެންޕިއަންސް ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ވާދަކުރި މެޗުންނެވެ. އެމެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލުން ވާދަކުރި ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި ބަލިނުވެ 25 މެޗު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާއިރު ވެސްޓްހަމް އަތުން ލީގު މެޗެއްގައި އެންމެ ފަހުން ލިވަޕޫލް ބަލިވެފައި ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ދެޓީމު ޕްރެމިއާ ލީގުގައި 10 ފަހަރު ބައްދަލުކޮށްފައިވާއިރު ދެ މެޗު އެއްވަރުވިއިރު ލިވަޕޫލް ވަނީ 8 މެޗުން މޮޅުވެ ވެސްޓްހަމް ކޮޅަށް 29 ގޯލް ޖަހާފައެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ވެސްޓްހަމް އިން ލީޑުނެގީ ލިވަޕޫލްގެ ގޯލްކީޕަރު އެލިސަން ބެކާ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލަކުންނެވެ. ޕަބްލޯ ފޯނާލްސް ނެގި ކޯނަރު އެލިސަން އަތުގައި ޖެހިފައި ބައިކޮޅަށް ވަންއިރު، ލިވަޕޫލުގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ގޯލްވަނުމުގެ ކުރިން ވެސްޓްހަމްގެ ޑިފެންޑަރު އެންޖެލޯ އޮގްބޯނާ އާއި މިކޭލް އެންޓޯނިއޯ ފައުލުކުރި ބުނެ ޝަކުވާކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވީއޭއާރު އިން ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު ވަނީ އެއީ ރަނގަޅު ގޯލެއްކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގެ 41 އެއްވަނަ މިނެޓްގައި ލިވަޕޫލަށް ލިބުނު ހިލޭޖެހުމަކުން އެޓީމުގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު އަލެކްސަންޑަރ އާނޯލްޑް ލިވަޕޫލަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދިން އިރު، މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފެށުނުތަނާހެން އެޓިމުގެ ލީޑުނަގައިދޭން ފޯވާޑް ސަޑިއޯ މާނޭއަށް ވަނީ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް މާނޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ވެސްޓްހަމްގެ ގޯލްކީޕަރު ފަބިއަންސްކީ ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއި އެކު ދިފާޢުކޮށްފައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

މެޗުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސްޓްަޭމްއަށް ލީޑުހޯދައި ދިނީ ފަހުހާފުގެ 67 މިނެޓުގައި އެޓީމުގެ ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕަބްލޯ ފޯނަލްސް އެވެ. އިނގިރޭސި މިޑްފީލްޑަރު ޖެރޮޑް ބޮވެން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތެއްގައި ފޯނަލްސް މިލަނޑު ކާމިޔާބު ކުރި އިރު އެޓީމުގެ ތިން ވަނަ ގޯލް ފަހު ހާފުގެ 74 ފުރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ކާޓް ޒޫމާ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖެރޮޑް ބޮވެން ނަގައިދިން ކޯނަރަކުންނެވެ.

ލިވަޕޫލުގެ ދެވަނަ ގޯލް ފަހުހާފުގެ 84 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ހާފުގައި ކުޅެން ނުކުތް ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ޑިވޮކް އޮރީގީ ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިރު، ވެސްޓްހަމް އަތުން ބަލިވެ ލީގު ތާވަލުގެ ހަތަރު ވަނައަށް އެޓީމު ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ.

ނޮވެންބަރު މަހުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން މެދުކަޑާލި އިރު ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ވަނީ 11 މެޗު ކުޅެފައެވެ. 26 ޕޮއިންޓާއިއެކު އެއްވަނާގައި ޗެލްސީ އޮތް އިރު ދެވަނާގައި އޮތް މެންޗެސްޓަރ ސީޓީއާއި ތިން ވަނާގައި އޮތް ވެސްޓްހަމްއަށް 11 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 23 ޕޮއިންޓެވެ. ގޯލުގެ ތަފާތުން ސިޓީއަށް ދެވަނަ ލިބޭއިރު 22 ޕޮއިންޓާއިއެކު ލިވަޕޫލް މިވަގުތު އޮތީ ލީގު ތާވަލުގެ ހަތަރު ވަނާގައެވެ.

ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު އެހެން މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަލާއިރު، އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭގެ ކޯޗުކަމުގައި ޓޮޓެންހަމް އިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލީގު މެޗުން އެ ޓީމު ވަނީ އެވަޓަންއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެފަ އެވެ. ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ދަނޑުގައި ލެސްޓާ ސިޓީއާއި ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.