Maldives vs Lanka
 ރާއްޖެއާއި ސްރީލަަންކާގެ މެޗްގެ ތެރެއިން l ފޮޓޯ: ލަންކާފުޓްބޯލް

ރާއްޖެއިން 4 ގޯލް ޖަހާފައި އޮއްވާ، ފަހު ވަގުތު ލަންކާއިން އަރައި ހަމަހަމަކޮށްފި

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ލަންކާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ ޓްރޮފީ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕުގައި ރާއްޖެއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްރީ ލަންކާއިން ފަހު މިނެޓުގައި ޖެހި ގޯލާއެކު ރާއްޖެއާ އެއްވަރުކޮށްފިއެވެ.

ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގެ ރޭސްކޯސް ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗްގައި މެޗްގެ ފުރަތަމަކޮޅު ރާއްޖެއިންވަނީ 4 ގޯލްޖަހާ ބޮޑު ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. ނަމަވެސް، ލަންކާއިން ގޯލްތައް ޖަހަމުންގޮސް ފަހުވަގުތުވަނީ ރާއްޖެއާއި އެއްވަރުކޮށް 4 – 4 ގެ ނަތީޖާއެއް ނެރެފައެވެ.

މިއަދުގެ މެޗަށް ރާއްޖެ ނުކުތީ އެންމެފަހުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ސްރީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ނެރުނު ފުރަތަމަ 11 އަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްގެނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ގޯލު ބަލެހެއްޓީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ އުންމީދީ ގޯލްކީޕަރު އަލީ ނާޖިހުއެވެ. މިއީ، ނާޖިހު ސީނިއާ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ 11 އަށް ނުކުތް ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

މި މެޗްގައި ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) ގެ ބަދަލުގައި ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މުޙައްމަދު އުމައިރަށް ފުރަތަމަ 11 އިން ވަނީ ފުރުސަތު ދީފައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

މި މެޗްގައި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ޖެހީ އަކްރަމް ޢަބްދުލްޤަނީއެވެ. ދެވަނަ ގޯލް ޖަހައިދިނީ ޢަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އެވެ. މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނިޓުގައި ރާއްޖޭގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އިބްރާހިމް މަހުދީ ހުސެއިން (ފޭދޫ އިއްބެ) އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު 58 ވަނަ މިނިޓުގައި ޖެހީ އަޝްފާގެވެ.

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު ލަންކާގެ ވަސީމް ރައްޒާގު މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ ރާއްޖެ ކަހަލަ ވަރުގަދަ ޓީމެއް އަތުން ހަތަރު ލަނޑު ފަހަތުގައި އޮވެ އެއްވަރު ކުރުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށާއި މިއީ ލަންކާގެ ފުޓްބޯޅައަށާއި މި މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ލިބުނު ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅެން ތާވަލު ކޮށްފައި ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް އާއި ސީޝެލްސްގެ މެޗެވެ. ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރެވެ.

75%0%25%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.