ﷲ މަތިން ޛިކުރު ކުރުމަށް އަވަސްވެލައްވާށެވެ!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ﷲ ތަޢާލާ މަތިން ޛިކުރުކުރުމަކީ ހިތްތަކުގެ ދިރުމެކެވެ. ލޯތަކަށްވާ ފިނިކަމެކެވެ. ނަފުސުތައް ޠާހިރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ހިތްތަކުގެ ބަލިތަކަށްވާ ޝިފާއެކެވެ. ފުރާނަތަކަށް ދިރުންގެނެސްދީ، އެ ފުރާނަތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ އެންމެ މަތިވެރި ސަބަބެވެ. އިންސާނާގެ ހިތަށް ޛިކުރުކުރުން ބޭނުންވެގެންވަނީ މަހަށް ފެން ބޭނުންވެގެންވާ ފަދައިންނެއެވެ.

އެކަލާނގެ މަތިން ޛިކުރުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވައި މުއުމިނު އަޅުތަކުންނަށް ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّـهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (الأحزاب: 41-42) މާނައީ: "އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ގިނަވެގެންވާ ހަނދުމަކުޅައުމަކުން ﷲ ހަނދުމަކުރާށެވެ! އަދި ހެނދުނާއި، ހަވީރު އެކަލާނގެއަށް ތަސްބީޙަ ކިޔައި އުޅޭށެވެ!"

ﷲ މަތިން ޛިކުރު ކުރުމާނުލައެއް މުއުމިނެއްގެ ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރިއެއް ނުވާނެއެވެ. ޛިކުރުކުރުމާމެދު ޣާފިލުވެފައިވާ ހިތަކީ މަރުވެފައިވާ ހިތެކެވެ. އަދި އެ ގެއެއްގައި ﷲއަށް ޛިކުރުނުކުރެވޭ ގެއަކީ ޚަރާބުވެފައިވާ ގެއެކެވެ. ހިތްތަކަށް ދިރުމާއި، ގެތަކަށް ދިރުން ލިބޭނީ ﷲ މަތިން ޛިކުރުކުރުމުންނެވެ. އަދި ހިތްތައް މަރުވުމާއި، ގެތައް ޚަރާބުވުން ގުޅިފައިވަނީ ﷲ މަތިން ޛިކުރުކުރުމުން ދުރުވުމާއެވެ.

ޙަދީޘްގައި އައިސްފައިވެއެވެ. ((مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالـمَيِّتِ)) (رواه البخاري: 6407) މާނައީ: "އެމީހާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ މަތިން ހަނދުމަކުރާމީހަކާއި އެކަލާނގެ މަތިން ހަނދުމަނުކުރާމީހެއްގެ މިސާލަކީ ދިރިހުރި މީހަކާއި މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ މިސާލެވެ." އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ. ((مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ)) (رواه مسلم: 779) މާނައީ: "އެ ގެއެއްގައި ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރެވޭ ގެއަކާއި، އެ ގެއެއްގައި ﷲ މަތިން ހަނދުމަނުކުރެވޭ ގެއެއްގެ މިސާލަކީ ދިރިހުރި މީހަކާއި މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ މިސާލެވެ."

ޛިކުރުކުރުމަކީ ހިތަށް ހަމަޖެހުންލިބުމާއެކު، ހިތް ޠާހިރުކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّـهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: 28) މާނައީ: "އެބައިމީހުންނީ، އީމާންވި މީހުންނެވެ. އަދި ﷲ ހަނދުމަކުރުމުން، އެބައިމީހުންގެ ހިތްތައް ހަމަޖެހޭ މީހުންނެވެ. ހިތްތައް ހަމަޖެހެނީ، ﷲ ހަނދުމަކުރުމުން ނޫންހެއްޔެވެ؟"

ޛިކުރުކުރާމީހުންގެ މަތިން ﷲ ހަނދުމަކުރެއްވުމަކީ އެބައެއްގެ މަތިވެރިކަމަށް ފުދިގެންވާކަމެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (البقرة: 152) މާނައީ: "ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަ ކުރާށެވެ! އޭރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ހަނދުމަކުރައްވާ ހުށީމެވެ. އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ތިޔަބައިމީހުން ޝުކުރު ކުރާށެވެ! އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ތިޔަބައިމީހުން ކާފިރުނުވާށެވެ!"

ތިބާގެ މަތިން ޢާލަމުތަކުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަކުރެއްވުމަށްވުރެ މަތިވެރި ޝަރަފަކީ އަދި މަތިވެރި ފަޚްރަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
ޛިކުރުކުރުމަކީ ޝައިޠާނާ ދުރުކޮށްދޭނެކަމެކެވެ. ރަޙްމާންވަންތަ އިލާހުގެ ރުއްސަވާވޮޑިގަތުން ލިބޭނެކަމެކެވެ. ހާސްކަމާއި ހިތްދަތިކަން ހިތުން ފިލައިގެންދާނެކަމެކެވެ. ދުނިޔެމަތީގައި ހައިބަތާއި އުފާވެރިކަމާއި އުޖާލާކަމުގެ ފޭރާމުން ފޭރާންލައްވާނެކަމެކެވެ. އަދި އާޚިރަތުގައި ނޫރުލައްވާނެ ކަމެކެވެ. އެންމެ މަތިވެރި ދަރަޖަކަމުގައިވާ އިޙްސާންކަން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ނަފުސުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ކުޅަދާނަކަމާއި ޤާބިލުކަން އެ އަޅަކަށް ލިބިގެންދާނެކަމެކެވެ.
އަދި ޛިކުރުކުރުމަކީ ނިޢުމަތްތައް އިތުރުވެ، އަދި ނުރުހޭކަންކަން ވަރަށްބޮޑަށް ދުރުކޮށްދޭނެކަމެކެވެ. ފަހެ، ޛިކުރުކުރުމަށްވުރެ؛ ﷲ عزّ وجلّ ގެ ނިޢުމަތްތައް ލިބި، ހިތްނުތަނަވަސްވުންތައް ދުރުކޮށްދޭނެ ކަމެއް ނުވެއެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް، އަދި ކޮންމެ ޙާލެއްގައިވެސް ﷲ މަތިން ޛިކުރުކުރުމަކީ ޝަރުޢުވެގެންވާކަމެކެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿فَاذْكُرُوا اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ (النساء: 103) މާނައީ: "ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ﷲ ހަނދުމަކޮށް އުޅޭށެވެ! ކޮޅަށްތިބޭ ޙާލުގައްޔާއި، އިށީނދެތިބޭ ޙާލުގައްޔާއި، އަރިކަށިތަކުގެ މައްޗަށް އޮށޯވެތިބޭ ޙާލުގައެވެ." އަދި ރަނގަޅު ހެޔޮ ބުއްދި ލިބިގެންވާމީހުންގެ ޞިފަ ބަޔާންކުރައްވައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ (آل عمران: 191) މާނައީ: "އެބައިމީހުންނީ، ކޮޅަށް ތިބެގެންނާއި، އިށީނދެތިބެގެންނާއި، އަރިކަށިތަކުގެ މައްޗަށް އޮށޯވެތިބެގެން، ﷲ ހަނދުމަކޮށްއުޅޭ މީހުންނެވެ." ޙަދީޘްގައި އައިސްފައިވެއެވެ. ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)) (رواه مسلم: 373) މާނައީ: "ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ކޮންމެ ހިނދެއްގައިވެސް ﷲ ގެ މަތިން ޛިކުރުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ." ކަންމިހެންހުރިއިރު، އެކަލާނގެ މަތިން ޛިކުރުކުރުމުގައި ވަކި ޙައްދެއް، ވަކި މިންވަރެއް ނެތެވެ. އަދި ޛިކުރުކުރުމާމެދު ޣާފިލުވެ، ފަރުވާކުޑަކުރުމަކީ އެއްވެސްމީހަކަށް އުޒުރެއް އޮންނާނެކަމެއް ނޫނެވެ.

ޙަދީޘްގައި އައިސްފައިވެއެވެ. ނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ)) قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكِرَاتُ)) (رواه مسلم: 2676) މާނައީ: "الْمُفَرِّدُونَ ކުރިއަރައިހިނގައްޖެއެވެ!" ޞަޙާބީން ދެންނެވިއެވެ. "އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! الْمُفَرِّدُونَ އަކީ ކޮންބައެއްތޯއެވެ؟" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "އެއީ؛ ގިނަގިނައިން ﷲ ހަނދުމަކޮށް ޛިކުރުކުރާ ފިރިހެނުންނާއި، ޛިކުރުކުރާ އަންހެނުންނެވެ."

އަޅަމެންނަކީ އެކަލާނގެއަށް ގިނަގިނައިން ޛިކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ!

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.