ADS BY VOICE

ބްރެޒިލްއަކީ އަދިވެސް ފުޓްބޯޅަ ދުނިޔޭގެ ގަދަ ބާރެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފި

- 10 months ago 1 - އަމީން

ކޯޕާ އެމެރިކާ ކާމިޔާބުކޮށް ބްރެޒިލްއަކީ އަދިވެސް ފުޓްބޯޅަ ދުނިޔޭގެ ގަދަ ބާރެއްކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޕެރޫގެ މައްޗަށް ބްރެޒިލް ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާއިރު މެޗުގައި ބްރެޒިލްގެ ފަރާތުން ފެނުނު ގޯލުތައް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އެވަޓަން، ޖީސުސް، އަދި ރިޗާލިސަންއެވެ.

މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ޕެރޫއިންވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންސްއަށް ބާރުބޮޑު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ބްރެޒިލް ވަނީ އެޓީމް އުފެއްދި ފުރަތަމަ ހަމަލާއާއެކު ގޯލެއް ޖަހާ ކުރި ހޯދާފައެވެ.

ޖޯޝާއެކު ކުޅެމުން ދިޔަ ޕެރޫއަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރި ނަމަވެސް ޖީސުސްވަނީ ޕެރޫގެ ގޯލަށް ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް އިތުރު ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށް އަނެއްކާވެސް ބްރެޒިލް ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލާފައެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގެ 70 ވަނަ މިނެޓުގައި މިމެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ބްރެޒިލްގެ ޖީސުސްއަށް ދެވަނަ ރިނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑެއް ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލުމައި ގުޅިގެން މެޗުގެ ބާކީ އޮތް ވަގުތު އެޓީމް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހުނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކީއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ފަހު ގޯލް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ހަތަރު މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅުމައި ގުޅުނު ރިޗާލިސަންއެވެ.

މިއީ 12 އަހަރަށްފަހު މި މުބާރާތް ބްރެޒިލް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކޯޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމަކީ އުރުގުއޭއެވެ. އުރުގުއޭ މި މުބާރާތް 15 ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު އާޖެންޓީނާވަނީ 14 ފަހަރު މިތަށި ހޯދާފައެވެ. މިއަހަރުގެ ކާމިޔާބާއެކު ބްރެޒިލްއަށް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވަނީ 9 ފަހަރެވެ. 

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ދިވެހި ލީގް ނަގާ ޓީމަކީވެސް ދުނިޔޭގެ ގަދަ ބާރެއް

ADS BY GOPRIME

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު