ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޚާއްޞަ ކްރިކެޓް މުބާރާތެއް އުރީދޫގެ އެހީގައި ބާއްވަނީ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚާއްޞަ ކްރިކެޓް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި، އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފިއެވެ.

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާ މިޝަން ފޮރ މައިގްރެންޓް ވޯކަރސް މޯލްޑިވްސް، ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި އުރީދޫއިން ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގެ ނަމަކީ މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް 2021 އެވެ.

މިމަހުގެ 26ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި 20 ޓީމަކުން ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދާނީ މާލޭގެ އެކުވެނި ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

މިޝަން ފޮރ މައިގްރެންޓް ވޯކަރސް މޯލްޑިވްސްއަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ މި އިވެންޓް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި، ހިލޭ ހެލްތު ޗެކަޕް ހަދައިދިނުމާއި ފޯނު ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމު، މިޝަން ފޮރ މައިގްރެންޓް ވޯކަރސް މޯލްޑިވްސްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުން ލިބޭނެއެވެ. މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް އަދި ކުޅިވަރު އެކުވެންޏަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމު ހުށައެޅޭނެއެވެ.

މިޝަން ފޮރ މައިގްރެންޓް ވޯކަރސް މޯލްޑިވްސް އަދި އުރީދޫއިން މީގެކުރިންވެސް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައެވެ.

100%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.