ADS BY VOICE

ލަންކާާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ވާދަކުރާނެކަން ޔަގީންވެއްޖެ

- 10 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އޮންނަ ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސްރީލަންކާ ޕޮޑުޖަނަ ޕެރަމުނަ ޕާޓީ ނުވަތަ އެސްއެލްޕީޕީއިން ވާދަކުރާނީ ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކީ ގޯޓާބަޔަކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ބޭއްވުނު އެޕާޓީގެ ކޮންފަރެންސްގައެވެ. ގޯޓާބަޔައަކީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައިގެ ކޮއްކޯފުޅެވެ. އޭނާ ވަނީ މަހިންދަގެ ރައީސްކަމުގައި ލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު އަދާކޮށް، ތަމަޅަ ޓައިގަރުން ބަލިކުރުމުގައި ބޮޑުދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

އިއްޔެގެ ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގޯޓާބަޔަ ވިދާޅުވީ އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށްވާނީ ހަރުކަށި ޚިޔާލުތަކުގެ ނިރުބަވެރިންނަށް އެއްވެސް ޖާގައެއް ނުދީ، ގައުމުގެ އަމާންކަން ކަށަވަރުކުރުން ކަމަށެވެ. 

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ވެރިކަމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ އެންެމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ގައުމުގެ ސަލާމަތަށާއި، ވަޅުޖެހިފައިވާ އިގްތިސާދު ދިރުވުމަށް ކަމަށެވެ. ސްރީލަންކާއަށް މިދިޔަ އެޕްރީލްމަހުގައި ދިން އީސްޓަރ ސަންޑޭ ހަމަލާއަށްފަހު، އެގައުމުގެ އިގްތިސާދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ގޯޓާބަޔައާއި ދެކޮޅަށް ވާދަކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ އެއް ފަރާތަކީ ޔޫއެންޕީގެ ފަރާތުން މިހާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ސަޖިތު ޕްރޭމަދާސައެވެ.

ފާޑުކިޔުންތެރިން ބުނާގޮތުގައި ގޯޓާބަޔަގެ މައްޗަށް ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރުގައި އެކިއެކި ޖަރީމާތައް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު އޮތުމާއި، އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަމުގެ މައްސަަލަ ޖެހިފައި އޮތުމަކީ އޭނާއަށް ކުރިމަތިވާނެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ.

ގޯޓާބަޔަގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ވާނެކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދަނީ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު