ADS BY VOICE

ގަލްފުގެ ގައުމުތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް މޯދީ ޔޫއޭއީއަށް

- 11 months ago 1 - އިނާޒް މޫސާ

ގަލްފުގެ ގައުމުތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ) އަދި ބަހްރެއިންއަށް ދަތުރުފުޅު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިމަހުގެ 23 އިން 25އަށް މޯދީ އެ ދެގައުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ މަގްސަދަކީ އިންޑިއާއާ އެދެ ގައުމާއެކު އޮންނަ ސިޔާސީ އަދި އިގްތިސާދީ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުން ކަމަށެވެ.

މޯދީ ޔޫއޭއީއަށާ ބަހްރެއިންއަށް ދަތުރުފުޅު ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި މިވަނީ ޖައްމު އަދި ކަޝްމީރަށް ދީފައިވާ ހާއްސަ އިމްތިޔާޒުތައް އުވާލަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމިތާ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީހެވެ. ކަޝްމީރު މައްސަލައިގައި އިންޑިއާއާ ޕާކިސްތާނުގެ ގުޅުން ހީނަރުވެފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައިގައި ޔޫއޭއީން ތާއީދު ކުރަނީ އިންޑިއާއަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ކަޝްމީރު މައްސަލައިގައި އެގައުމުން ތާއީދު ކުރީ ޕާކިސްތާނަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުން އަންނަނީ ކަޝްމީރު މައްސަލައިގައި އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން(އޯއައިސީ)ގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 57 ގައުމު ހިމެނޭ އޯއައިސީން ކަޝްމީރު މައްސަލައިގައި އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މޯދީ ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެގައުމުން އަރުވާ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ކަމަށްވާ "އޯޑަރ އޮފް ޒައިދު" މޯދީއަށް އަރުވަން އެގައުމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ރާއްޖެއިންވެސް މޯދީއަށް އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ކަމަށްވާ "ނިޝާން އިއްޒުއްދީން"ގެ ލަގަބު އަރުވާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

މެދުއިރުމަތީގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން މިވަނީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ފަށާފައި. އެހެނީ ކަޝްމީރުގެ ކަންކަން ކުށްވެރިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހިމޭނުން ނުހުރެ އިންޑިއާއަށް ތާއީދުކުރުމަކީ އެކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ދަލީލެއް.

ހަބަރު