ADS BY VOICE

ދިރާގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް10 އަދި 10+ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިރާގުން ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕްލޭގްޝިޕް ފޯނު، ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 އަދި 10+ ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް ރޭ ތަޢާރަފުކޮށް ޕްރީ އޯޑަރ އަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މި ދެ ފޯނު ތަޢާރަފުކޮށްފައިވަނީ ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފުލާއެއްގައިއެވެ.

ސެމްސަންގް ނޯޓް ސީރީޒް އަކީ ސެމްސަންގް ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި "ޕަވަރ ޔޫސަރސް" މެދުގަ އެންމެ މަގުބޫލު ފޯނު ސީރީޒް އެވެ.

ދިރާގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 ގެ ފޯނުތައް ތަފާތު 2 ކުލައެއްގައި މިފަހަރުގެ ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމަށް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. އެއީ އޯރާ ގްލޯ އަދި އޯރާ ބެލްކެ އެވެ.

ނޯޓް ފޯނާއި ސެމްސަންގެ އެހެނިހެން ފޯނުތަކާއި ތަފާތުކޮށްދެނީ ފޯނުގައި އެކުލެވޭ 'އެސް ޕެން' ފީޗާރތަކެވެ. މިފަހަރު ސެމްސަންގުން ތައާރަފްކުރި އެސް ޕެންގައި 'އެއަރ ޖެސްޗަރ' ނުވަތަ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ފީޗާރއެއް ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. މި ފީޗަރ ބޭނުންކޮށްގެން ފޯނުގެ ސްކްރީންގައި އަތްނުލައި ފޯނުގެ ތަފާތު ފަންކްޝަންތައް ބޭނުން ކޮށްލެވޭ.

ދިރާގަކީ ރާއްޖޭގައި ސެމްސަންގްގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓިރިބިއުޓާ އެވެ. ދިރާގުން 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސެމްސަންގާއި ގުޅިގެން ދަނީ ރާއްޖޭގައި ސެމްސަންގް ގެ ފޯނުތައް ރަސްމީ ކޮށް ތައާރަފު ކުރަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު