ADS BY VOICE

ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްރީލަންކާގައި މިދިޔަ އެޕްރީލްމަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހު ދިން ނުރައްކާތެރި ނިރުބަވެރި ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އިއުލާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އޭއެފްޕީން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ހަތަރު މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށްފަހު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިިރިސޭނާ ވަނީ މިއަދު ނިންމަވާފައެވެ.

މި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން އެގައުމުގައި ގިނަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުނެވެ. އެގޮތުން ސަލާމަތީ ބާރުތައް މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، އާންމު ތަންތަނަށް މީހުން ވަދެ ނިކުމެ ހެދުމުގައި ޗެކްކޮށް ހަދާފައިވެއެވެ.

އަދި އެއާޕޯޓާއި މުހިންމު އެހެނިހެން ތަންތަނުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައްވެސް ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ.

258މީހުން މަރުވި މި ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާފައިވަނީ އައިއެސް ޖަމާއަތުންނެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން ލަންކާާގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި ލޮޅުންތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. އެ ލޮޅުންތަކުން އަަރައިގަތުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނަގާނެކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު