ADS BY COCA COLA

އެންމެފަހުން ހައިވޭގެ ޑިވައިޑަރުތައް ކޮންކްރީޓަށް ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

- 6 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލަދޭ ހައިވޭގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ ޑިވައިޑަރުތައް ކޮންކްރީޓް ސިމެންތިން ޑިވައިޑަރުތަކަށް ބަދަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެޗްޑީސީން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މި ޑިވައިޑަރުތައް ކޮންކްރީޓުން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއްސަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ލަފަޔާއި އެކުގައެވެ.

މީގެ ކުރިން ހައިވޭގައި ހުރީ ލަކުޑި ޑިވައިޑަރތަކެވެ.

އެހެންކަމުން ހައިވޭ މަތީގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންްޓްތަކުގެ ސަބަބުން އެކި ފަހަަރު މަތިން ޑިވައިޑަރތައް ފުނޑު ފުނޑުވެ ބަދަލުކުރަން ވަނީ ޖެހިފައެވެ.

ނަމަވެސް އާންމުންގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސިމެންތި ޑިވައިޑަރެއްގައި ޖެހިއްޖެނަމަ ލިބޭނެ ގެއްލުން ބޮޑުވެދާނެކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ފޮޓޯ: ސަން

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

.ކޮންކުރީޓު ކުރީމާތާ މީހުނަށްވާ އަނިޔާ އިތުރަށް ބޮޑުވެ މަރުވާ މީހުން ގިނަ ވާނީ، .އަނިޔާ ވެރިކަން ހައްދުން ނައްޓާފާ އޮތް ސަރުކާރެއް ވިއްޔަ މިހާރު މި އޮތީ.

ހަބަރު