ADS BY VOICE

ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗް އެއްވަރުވެއްޖެ

- 6 months ago 0 - އަމީން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗް 1-1 ކުން އެއްވެރުގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

82 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލްގެ ފަރާތުން ފެނުނު ހަމައެކަނި ގޯލާއެކު ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވުމުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި ރެއާލް މާޔޫސް ކޮށްލީ 88 ވަނަ މިނެޓުގައި ވަލަދޮލިދް ޖެހި ގޯލާއެކީއެވެ.

ވަލަދޮލިދްއައި ދެކޮޅަށް ރެއާލްގެ ގޯލް ކަރީމް ބެންޒީމާ ޖަހައިދިންއިރު ވަލަދޮލިދްއަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދިން ގޯލް ޖަހައިދިނީ ސަރޖީ ގާޑިއޯލާއެވެ.

ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް އަދި ގަރެތް ބޭލް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ރެއާލްއަށް އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވިންސިއަސްއައި އެޓީމައި އަލަށް ގުޅުނު ލޫކާ ޖޮވިކްވެސް ދެވަނަ ހާފުގެ މެދުތެރެއިން ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަދައްކަމުން ރެއާލްގެ ކޯޗް ޒިދާން ބުނީ އޭނާ ޓީމުގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ޕޯފޯމަންސްއެއް ނުފެނުނު މި މެޗުގައި ޓީމަށް ކުރެވެން އޮތް އެންމެ އުނދަގޫ ކަންތައް ކަމަށްވާ ގޯލެއް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ކަމަށައި ނަމަވެސް ފަހުވަގުތު ބައިކޮޅަށް ވައިން ގޯލާއެކު ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތި ކަމަށެވެ.

ކުޅުނު ދެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްގެން ސެވިއްޔާ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގަ އޮތްއިރު ރެއާލް އޮތީ ދެމެޗުން ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު