ގުޑިއަރުވަނިކޮށް ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ކަރަށް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ

- 2 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ގުޑި އެރުވުމަކީ އިންޑިއާގައި ވަަރަށް މަޝްހޫރު ކުޅިވަރެކެވެ. ގުޑި އެރުވުމުގެ ފޯރި ގަދަވެ، އެކަން ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އުކުޅުތައްވެސް ކުރިއަރައިގެން ގޮސް، ގުޑީގެ ވާ ހެދުމަށް ބިއްލޫރި ނުވަތަ މެޓަލް ބޭނުން ކުރުމަކީ އިންޑިއާގައި ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެގޮތަށް އަމަލު ކުރަނީ ވާދަވެރިންގެ ގުޑިތައް ކަނޑާލުމަށެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ގުޑިއެރުވުމުގައި ބިއްލޫރި ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގައި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ހިނގަމުން އަންނަ ކަމަށް އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ. މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އިނންޑިއާގެ ގައުމީ ދިދައިގައި ހިމެނޭ ކުލަތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ގުޑި އަރުވާފައެވެ.

އެގައުމުގެ ވެރިރަށް ދިއްލީގައި، ބަޔަކު ގުޑީގެ ވަލުގައި ބިއްލޫރި އަޅައިގެން ގުޑި އަރުވަމުން ދަނިކޮށް ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ކަރު ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ. އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް އަނިޔާވީ އޭނާގެ ބައްޕައާއެކީގައި ސައިކަލުގައި ދަނިކޮށް ބިއްލޫރި ވާގަނޑަކުން ހަދާފައިވާ ގުޑިއެއް އަރުވަން ދަނިކޮށް، އެގުޑީގެ ވަލުގައި ޖެހުމުންނެވެ. އެހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

އިންޑިއާގައި އެންމެ ފަހުން ފާހަގަކުރި މިނިވަން ދުވަހުގައި އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ ކަރަށްވެސް ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ ގުޑީގެ ވަލަކުން ޖެހި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ވެފައިވެއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު