ADS BY VOICE

މެންބަރުން ވަކިވިޔަސް ޕީޕީއެމް ބަލިކައްޓެއް ނުވާނެ: ރައީސް ޔާމީން

- 5 months ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޕީޕީއެމް ބަލިކަށި ނުވާނެ ކަމަށް އެޕާޓީގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ރައީސް ޔާމީން އެހެން ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ގިނަ މެމްބަރުން މިރޭ ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

ސަޕޯޓަރުންގެ ވައިބަރ ގްރޫޕްގައި ގިނަ ސަޕޯޓަރުން އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ވާހަކަދައްކަމުން ދަނިކޮށް ރައީސް ޔާމީން އެގްރޫޕްގައި ވިދާޅުވީ " އިންޝާﷲ، ޕީޕީއެމް ބަލިކަށްޓެއް ނުވާނެ" ކަމަށެވެ.

މިރޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ. އެބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ޕީއެންސީގެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ޕީޖީ ލީޑަރ އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސެއިން މަނިކު، ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނު އަދި ކުރީގެ ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހިމެނެއެވެ.

އަދި ރައީސްޔާމީންގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދާއި މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަޒްލީން އަޙްމަދުވެސް މިރޭ ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތެވެ.

40%

20%

40%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
2 ކޮމެންޓް

މާތްމީހުންނާއި ދަރަޖަ އުފުލިގެންވާ މީހުންގެ ބުރުސޫރަ ހުތުރު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންކަމަކީ، މިތުރުން ނުރުހޭ ކަންކަމެވެ. އެކަމަކު، އެއީ ހަތުރުން ރުހޭ ކަންކަމެވެ. މިސާލަކަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައަކީ، އިސްތިސްނާއެއްވާ މައްސަލައެކެވެ. އޭގެމާނައަކީ، އެފައިސާ ޙިމާޔަތް ކޮށްފައިވަނީ، ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި އޭސީސީއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށެވެ. އޭރު އެމަނިކުފާނަކީ، ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާއެވެ. ދައުލަތުގެ ފައިސާ މެނޭޖްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތެވެ.

މާތްމީހުންނާއި ދަރަޖަ އުފުލިގެންވާ މީހުންގެ ބުރުސޫރަ ހުތުރު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންކަމަކީ، މިތުރުން ނުރުހޭ ކަންކަމެވެ. އެކަމަކު، އެއީ ހަތުރުން ރުހޭ ކަންކަމެވެ.

ހަބަރު