މި ސަރުކާރުގައި ބްރިޖް ފަދަ އެއްޗެއް އެޅޭނެކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް: ޕީޕީއެމް

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މި ސަރުކާރުގައި ބްރިޖެއް ފަދަ އެއްޗެއް އެޅޭނެކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތްކަމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ މާލެއާއި ހުޅުލެ ގުޅާލާ ސިނަމާލެ ބްރިޖް އިފްތިތާހުކުރިތާ އެއް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށް ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައެވެ.

އެ ކޯލިޝަނުން ބުނީ 2013 ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވެވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކޮޅަށް ޖައްސަވައި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިޤްތިޞާދީގޮތުން މިނިވަން ޤައުމަކަށް ހެއްދެވުމަށްޓަކައިކަމަށެވެ.

މިގޮތުން އެތައް ބަޔަކު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނި ސިނަމާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރު މުއްދަތެއްގައި ނިންމާލުން ވަނީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިއަަދަކީ ސިނަމާލެ ބްެރިޖް ހުޅުވުނުތާ އެއް އަހަރު ފުރޭ ދުވަސްކަމުން މި ތާރީޚީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތަހްނިއާ އާއި މުބާރިކުބާދީ ވަނީ އަރިސްކޮށްފައެވެ. އަދި ސީނުކަރައިގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިން އަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިތުރަށް ވަނީ މިހާރު ސަރުކާރަކީ މިފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް އެކަށޭނަ ކެރިފޯރުންތެރި ސަރުކާރެއް ނޫންކަމަށްބުނެ ފާޑުކިޔާފައެވެ. އަދި މިހާރު މިފަދަ ކަމަކަށް އަލިވިލޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ކެނޑިފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އެޕާޓީން ނުހަނު ހިތާމަކުރާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު