ADS BY VOICE

ބޮކްސިންގެ ދުނިޔޭގައި ހަބީބަކީ ވަރަށް ތަފާތު މީހެއް

- 10 months ago 2 - އަމާލް މުހައްމަދު

ބޮކްސިންގައި މިހާރު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ނަން ވިދާލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ރަޝިޔާގެ މުސްލިމެއް ކަމުގައިވާ ހަބީބުގެ ނަން ހިމެނޭނެ ކަމާމެދުގައި ޝައްކެއް ނެތެވެ.

ADS BY ORCHID

ހަބީބަކީ ޔޫއެފްސީ ލައިޓްވެއިޓް ޗެމްޕިއަންއެކެވެ. ބޮކްސިން ކުޅުނަސް، އޭނާ އަކީ ވަރަށް ދީން ވެރިވެސް މީހެކެވެ. ހަބީބްގެ އެތައް މިލިއަން ފޭނުންނެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެބަތިއްބެވެ. ބޮކްސިން ފަދަ ވަޔަލެންޓް ގޭމެއް ކުޅޭއިރުވެސް، ހަބީބަކީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި، ހިތްހެޔޮ އަދި މައިންބަފައިންނަށްވެސް ހެޔޮކޮށް ހިތާ ޒުވާނެކެވެ.

މި ލިޔުމުގައި މިބަލާލަނީ ހަބީބާ ގުޅޭ ބައެއް ކަންކަމަށެވެ.

ކުރިންވެސް އޭނާ އަކީ ދީންވެރި މީހެއްކަން މި ލިޔުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާނެއެވެ. ހަބީބު ރޯދަމަހުގައި ބޮކްސިން ގޭމެއްގައި ބައިވެރި ނުވާކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރަނީ ރޯދައަށް ހުރެގެން ވަރުބަލިވުމުގެ ސަބަބުން، ރޯދަ ދޫކޮށްލަން ޖެހިދާނެތީއެވެ. އަދި ރޯދަމަހުގެ ރޭގަނޑުގައި ޓްރެއިނިންވެސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އަޅުކަމަށް ދަތި ނުވާ ގޮތަށެވެ. 

ބޮކްސިން ގޭމެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު، އޮޕޯނެންޓް ބަލި ކުރާނެ ކަމަށް ހަބީބު ބުނާތީ ގިނަ ބަޔަކު އޭނާގެ އެ ސިފަތައް ވަރަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

ހަބީބަކީ ރަޝިޔާގެ އެތުލީޓުންގެ ތެރެއިން، އިންސްޓެގްރާމްގައި އެންމެ ބޮޑު ފޭން ބޭސްއެއް އޮންނަ ފަރާތެވެ. އެގޮތުން ތިން މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ އިންސްޓެގްރާމް ފޮލޯވަރުން އޭނާގެ ތިބެއެވެ.

އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ހަބީބަކީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ މީހެއް ނޫނަސް، އޭނާ އެކުޅިވަރަށް ވަރަށް ލޯބި ކުރެއެވެ. އަދި ވަރަށް ގިނައިން ފުޓްބޯޅަ ބަލައެވެ. ހަބީބަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ގާތް ރަހްމަތްތެރިއެކެވެ.

އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ހަބީބު ކައިވެނި ކުރީ 2013 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިއަހަރު ހަބީބުއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ވަނީ ފަސް ވަނަ އަހަރީ ދުވަސްވެސް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެދެމީހުންގެ ދެކުދިން ތިބެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަބީބު ދުވަހަކުވެސް އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިންގެ ފޮޓޯ އިންސްޓެގްރާމްއަކަށް ނުލައެވެ. 

100%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު