ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހުގެ ދުވުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި!

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ބައިނަލްއަގްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ޚާއްސަ ދުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކުރާ މި ދުވުން އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 06:30ގައެވެ. މި ދުވުން ފެށޭނީ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުންނެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހަކީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހެވެ.

މިދުވަހުގެ މުނާސަަބަތުގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު