ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހުގެ ދުވުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި!

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ބައިނަލްއަގްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ޚާއްސަ ދުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކުރާ މި ދުވުން އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 06:30ގައެވެ. މި ދުވުން ފެށޭނީ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުންނެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހަކީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހެވެ.

މިދުވަހުގެ މުނާސަަބަތުގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު