ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ފުުލުހުންގެ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަން އަދިވެސް ކުރިއަށް!

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މަރުތަކާއި ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން މިއަދު އަނެއްކާވެސް ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެގޮތުން ދެންމެއަކު ވަނީ މާފަންނު އީވްނިންގ މާޓް ހުރި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެއަކަށް ވަދެފައެވެ. ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިސްމާއިލް އަބްދުއްރަހީމް (އިސޫ)ގެ ގެެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ފުލުހުން އިތުރު ދެގެއެއް ބަލާފާސްކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަން މިއަދު ކަނޑުމަތީގައިވެސް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

12:48: މަޝްހޫރު ބިގްމޭން ރެސްޓޯރެންޓަށް ފުލުހުން ވަތްކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު