ADS BY VOICE

ގީއެފްސީ 2019: ފުރަތަމަ ރޭގެ މެޗުތައް ދިއްގަރު، ކޮނޑޭ، ނޭކުރެންދޫ، ނިލަންދޫން ކާމިޔާބުކޮށްފި

- 8 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

2015ވަނަ އަަހަރުން ފެށިގެން ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވަމުންގެންދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 66 ޓީމާއެކު ރޭ ފަށާފައިވާއިރު ރޭ މިވަނީ ފޯރިގަދަ މެޗުތަކެއް ކުޅެފައެވެ.

ADS BY ORCHID

އެގޮތުން ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މ. ދިއްގަރު، ގއ. ކޮނޑޭ، ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އަދި ގއ. ނިލަންދޫން ވަނީ ރޭ ގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައެވެ.

ރޭ ކުޅެފައިވަނީ މ އަތޮޅާއި ހދ އަދި ގއ އަތޮޅުގެ ބައެއް މެޗުތަކެވެ. މި ތިން އަތޮޅުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މ. ދިއްގަރު - މަޑުއްވަރީ

މ. އަތޮޅުގެ ގްރޫޕް އެކެއްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ދިއްގަރުގެ ޓީމެވެ. ދިއްގަރު ވަނީ މަޑުއްވަރީގެ މައްޗައް 3-4 އިން ކުރި ހޯދާފައެވެ. ދިއްގަރަކީ ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޗެންޕިއަންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދީ ދިއްގަރަށް ރޭގެ މެޗުން ދެ ގޯލް ޖަހައިދިން އިބްރާހީމް ރިފްއަތުއެވެ.

މ. މުލި - ނާލާފުށި

މ އަތޮޅު ގްރޫޕް ދޭއްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ނާލާފުއްޓާއި މުލި ވާދަކުރި މެޗު ވަނީ ދެ ޓީމަށް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެފައެވެ.

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދީ މުލީ ޓީމުގެ ޝާހް އަހުމަދު އެވެ.

ގއ. ކޮނޑޭ - ކަނޑުހުޅުދޫ

ގއ. އަތޮޅުގެ ގްރޫޕް އެކެއްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކޮނޑޭ ވަނީ ކަނޑުހުޅުދޫގެ މައްޗައް 4-1 އިން ކުރި ހޯދާފަ އެވެ.

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވަނީ ކޮނޑޭގެ ޝިނާޒް އަހްމަދުއެވެ.

ގއ. ނިލަންދޫ - ކޮލަމާފުށި

ގއ. އަތޮޅުގެ ގްރޫޕް އެކެއްގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ރޭ ނިލަންދޫން ވަނީ 6-2 އިން ކޮލަމާފުށި ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ނިލަންދޫގެ މައުފޫޒް އާދަމްއެވެ.

ހދ. ނޭކުރެންދޫ - ކުމުންދޫ

ހދ. އަތޮޅުގެ މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނޭކުރެންދޫން 4-1 އިން ކުމުންދޫ ވަނީ ބަލިކޮށްފައެވެ.

މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދީ ނޭކުރެންދޫގެ އިމާޒް އެވެ.

ހދ. ނާވައިދޫ - ނޮރިވަރަންފަރު

މިދިޔަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޗެންޕިއަން ނައިވާދޫ އާއި ނޮޅިވަރަންފަރު ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދީ ނައިވާދޫ ޓީމުގެ އަހުމަދު ހަމީދު އެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު