ADS BY VOICE

ޖީއެފްސީ 2019: 8 ގޯލާއި އެކު ދާންދޫ ޓީމް ހަމަޖެހިލައިފި

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

2015ވަނަ އަަހަރުން ފެށިގެން ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވަމުންގެންދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 66 ޓީމާއެކު ރޭ ފަށާފައިވާއިރު ރޭ މިވަނީ ފޯރިގަދަ މެޗުތަކެއް ކުޅެފައެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެގޮތުން ރޭވެސް ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ވަރަށް ފޯރިގަދަ މެޗްތަކެއް ކުޅެފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވުނީ ގއ.ދާންދޫ ޓީމެވެ. އިދިކޮޅު ޓީމްގެ ކޮޅަށް ޖެހި ލަނޑު ގޯންޏަކާއި އެކު އެ ޓީމް ވަނީ ތާވަލްގެ ކުރީގައި ހަމަޖެހިލާފައެވެ.

ދާންދޫ- ގެމަނަފުށި:

މި މުބާރާތުގެ ގއ.އަތޮޅުގެ ދެވަނަ ގްރޫޕްގައި ދާންދޫ އަދި ގެމަނަފުށި ބައްދަލުކުރި މެޗު ދާންދޫއިން ކާމިޔާބުކުރީ 8-2ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދީ ދާންދޫ ޓީމުގެ އަހުމަދު ހަސަނެވެ. އޭނާއަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

މަކުނުދޫ- ނެއްލައިދޫ:

 ހދ. އަތޮޅުގެ ގްރޫޕް ދޭއްގައި މި ދެ ޓީމު ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ 3-3 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދީ ނެއްލައިދޫ ޓީމްގެ މުހައްމަދު ވިސާމެވެ.

ކެލާ- މާރަންދޫ:

ކެލާއާ ވާދަކުރި މެޗު މާރަންދޫއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.  މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދި ހުސައިން ހަސަނެވެ.

ތުރާކުނު- އިހަވަންދޫ:

ތުރާކުނާއި އިހަވަންދޫ ބައްދަލުކުރި މި މެޗު އިހަވަންދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 3-2 އިންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދީ އިހަވަންދޫ ޓީމުގެ ހާމިދު އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ށ. އަތޮޅުގެ ޓީމުތަކުން ފުރަތަމަ މެޗުތައް ރޭ ކާމިޔާބުކުރީ މަރޮށި އަދި ގޮއިދޫ އެވެ. ފީވަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 3-2 އިން ގޮއިދޫ ކާމިޔާބުކުރި އިރު މަރޮށިން ބިލެތްފަހި ބަލިކުރީ 4-1 އިންނެވެ. މި މެޗުތަކުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނަކީ   ގޮއިދޫ ޓީމްގެ އިބްރާހީމް އަލީ އަދި މަރޮށި ޓީމްގެ މުހައްމަދު މާދިހެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު