ADS BY VOICE

20،000 ހައުސިންގް ޔުނިޓް ހިމެނޭ ބިޔަ މަޝްރޫއުއެއް މުޅި ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

- 8 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން 20،000 ހައުސިންގް ޔުނިޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުއެއް ހިންގުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަލީ ޝާމިން ވިދާޅުވީ ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނީ ފަޅު ގޯތީގައިތޯ ނުވަތަ ހުސް ބިމުގައިތޯ ނިންމާނީ ކައުންސިލްތަކުން ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ނިންމާފައި ވަނީ ހއ.، ހދ.، އަދި ރ. އަތޮޅުގައެވެ. މިއިން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި 1500 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ހަ އަތޮޅެއްގައި ވަނީ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ކަނޑައަޅާފަ އެވެ.

އެއީ ށ.، ނ.، ތ.، ބ.، ކ. އަދި އދ. އަތޮޅެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ ފަސް އަތޮޅު ކަމަށްވާ ލ.، ގއ.، ގދ.، ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ވަނީ 5000 ހައުސިން ޔުނިޓް ކަނޑައަޅާފަ އެވެ.

އެގޮތުން، އައްޑޫގައި 1500، ލ. އަތޮޅުގައި 1200، ފުވައްމުލަކުގައި 800 އަދި ގއ. އާއި ގދ. އިން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި 750 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

0%

0%

100%

1 ކޮމެންޓް

ސާބަހޭ

ހަބަރު