ADS BY VOICE

ބަންގްލަދޭޝްގެ މަސައްކަތު މީހުން ގެނައުން އެއް އަހަރަށް މަނާކޮށްފި

- 8 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ އާ މަސައްކަތު މީހުން ގެނައުން އެއް އަހަރު ދުވަހަށް މަނާކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ މަސައްކަތު މީހުން ނުގެނެވުނަސް، އެހެނިހެން ވަޒީފާތަކަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ގެނެވޭނެކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އަދި މީގެ ފަހުން އެއްވެސް މަޝްރޫއަކަށް ބިދޭސީން ގެންނަން ކޯޓާއަށް އެދޭނަމަ އެ ބަޔަކަށް ކޯޓާ ދޫކުރާނީ އެ މަޝްރޫއުއެއް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށައެޅުމުން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދާއި ހަމައަށް ވޯކް ޕާމިޓަށް އެޕްލައި ކޮށްފައި ތިބި ފަރާތްތައް މިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ނުދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

100%

0%

1 ކޮމެންޓް

މިނިސްޓަރ ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ އެހެން ވަޒީފާތަކަށް ބަންގާޅީން ގެނެވޭނެކަމަށް..! ކޮބާތޯ އެހެނިހެން ވަޒީފާތަކަށްވެސް ބަންގާޅީން ގެނައުމުގެ ބޭނުމަކީ؟ ދިވެހިން މޮޅެތި ފާސްތަށް ނަގައިގެން ވަޒީފާގަނޑެއް ނުލިބިގެން މިހާރުވެސް އެއުޅެނީ. ބަންގާޅީންނަށް ހާދައިސްކަމެކޭ ތިޔަދެއްވަނީ..! ބަންގާޅީން ވަޒީފާތަކަށް ވައްދާއާއިރު ފާހެއް ދުވަހަކު ނެތަސް ހެޔޮ، ދިވެހިން ވެއްޖެއްޔާ މަސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް އޮންނަން ޖެހޭ.

ADS BY GOPRIME

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު