މަލިކު ކައިރިން ހިފެހެއްޓި އަންބަރީ ދޯނި ދޫކޮށްލަނީ

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިންޑިޔާގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ މަލިކުއާއި ކައިރީގައި އޮއްވާ އިންޑިޔާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ހިފެހެއްޓި އަންބަރީ ދޯނި ދޫކޮށްލުމަށް އެގައުމުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީޣޭ އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒްއާއި ގުޅައިގެން، މިދޯންޏާއި ދޯނީގެ ފަޅުވެރިން މިނިވަންކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން، މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މި ދޯންޏާއި، ދޯނީގައި ތިބި ފަޅުވެރިން ދޫކޮށްލުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި އެކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ދާދި ދެންމެއަކު އަންގާފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"މި ފުރުސަތުގައި، އެހެން ޤައުމެއްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދިވެހި މަސްވެރި އުޅަނދުތައް ޙަރަކާތްތެރިވުމަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް، މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ވެރިންނަށާއި، އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ"، މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު