ADS BY VOICE

ޖަލްސާ ބާއްވަން ހުއްދައެއް ނުދޭ، އެކަމަކުވެސް ޖަލްސާ އޮންނާނެ: އަދުރޭ

- 9 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ "އަންނަނީ" މިނަމުގައިި އިދިކޮޅުން ބާއްވަން އުޅޭ ޖަލްސާ ބާއްވަން ހުއްދަ ނުދިނަސް ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން ގުޯޅިގެން އުފެއްދި ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ހުއްދަ ނުދިން ނަަމަވެސް އެއްވުން ބޭއްވޭ ތަންތަން ހުންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާ އޮންނާނެ ވަގުތަކާއި ތަނެއް ސަޕޯޓަރުންނަށް އަންގާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެއްވުން ބާއްވަނީ ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރެއްގެ މީހުންނަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ އޭނާ ވިދާޅުވީ މާލިއްޔަތުވެސް ހުސްކޮށްފި ކަމަށާއި، އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ނުހިނގާ ކަމަށެވެ.

" މިކަންކަމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ރެލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަންވީ" އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުސްކުރިއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ނުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ މަސްލަހަތު އޮތް އެކި ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތަށްވުރެ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަންނަނީގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބައިވެެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު