ADS BY PROPERTY.MV

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓްކުރީ ތައިލެންޑަށް

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ނިމިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ތައިލެންޑަށްކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ކަސްޓަމްސްއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރި ތަކެތީގެ 100% ހިއްސާކުރަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތެވެ. އެގޮތުން ރާއްެޖެއިން އެންމެ ގިނައިން ބޭރުކޮށްފައިވަނީ ގަނޑުކުރި ކަޅުބިލަމަހެވެ.

މި އެކްސްޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ ތައިލެންޑަށެވެ. އެއީ 47އިންސައްތައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުން ލިބުނު އާމްދަނީވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް 3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މުދަލުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 286 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ. މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވަނީ އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު