ADS BY VOICE

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓްކުރީ ތައިލެންޑަށް

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ނިމިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ތައިލެންޑަށްކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ކަސްޓަމްސްއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރި ތަކެތީގެ 100% ހިއްސާކުރަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތެވެ. އެގޮތުން ރާއްެޖެއިން އެންމެ ގިނައިން ބޭރުކޮށްފައިވަނީ ގަނޑުކުރި ކަޅުބިލަމަހެވެ.

މި އެކްސްޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ ތައިލެންޑަށެވެ. އެއީ 47އިންސައްތައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުން ލިބުނު އާމްދަނީވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް 3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މުދަލުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 286 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ. މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވަނީ އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު