މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރކަމުން ޝީރީން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމުން އަލްއުސްތާޛާ ޝީރީން ނާހިދާ ލަތީފު އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އޭނާގެ އިސްތިއުފާވަނީ މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގަބޫލުކޮށްފައެވެ.

ޝީރީންއަކީ ގާނޫނީ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ފަރާތެކެވެ.

ޝީރީން އެމްއެމްސީގައި ހުންނެވީ އާންމުންގެ ތެރެއިން ހޮވުނު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ އިސްތިއުފާދެއްވި ސަބަބު ސާފުވާގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު