ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން އުޅޭ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

- 10 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޑރ.ހުސައިން ފާއިޒު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި މައްސަލަ ބަލަމުންދަނީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައި ވަނިކޮށް، އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ

އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ބެލުމަށް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު އޮތް ޖޭއެސްސީގެ ޖަލްސާއަށް ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ.

ޑރ.ފާއިޒަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އިންޒާރު ދެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. މި ތުހުމަތުތައް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދޮގުކުރައްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު