ADS BY VOICE

ކޯޓުން އަންގާފައިވަނީ މައްސަލަ، ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން ބަލަން ނިންމާފައިވާކަން އެކަނި: ވަކީލުން

- 8 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

"ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް އަލުން ހިންގަން ނިންމައިފި"، މި ސުރުޚީގެ ދަށުން މި ނޫހުގައި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ވާނީ ޚަބަރެއް ޝާއިއުކުރެވިފައެވެ.

ADS BY ORCHID

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމާއި ހަވާލާދީ ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އެ ކޯޓުން އަންގާފައިވަނީ އެ މައްސަލަ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން ބަލަން ނިންމާފައިވާކަން އެކަނި ކަމަށެވެ.

ވޮއިސް އިން ކުރިން ދެންނެވިފައިވާ ހަބަރު ގެނެސްދެވިފައި ވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިކަން ކަށަވަރުވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

އެހެންކަމުންް މި ޚަބަރުގެ ސަބަބުން އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވި ދަތިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމަށް ވޮއިސް ފަރާތުން ނިހާޔަތަށް މައާފަށް އެދެމެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު