ADS BY VOICE

ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް: ވިޝްކާއާއި ދެވަންސޫރަ ގިނަ އެވޯޑްތައް ހާސިލްކޮށްފި

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ނުވަވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ރަން ވަނަތަކެއް، ކުޅަދާނަ ޑިރެކްޓަރ ރަވީ ފާރޫޤްގެ "ވިޝްކާ" އާއި ޔޫސުފް ޝަފީއުގެ "ދެވަންސޫރަ"އިން ހާސިލްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިގޮތުން ވިޝްކާއާއި ދެވަންސުރައިން ވަނީ މުހިންމު ގިނަ ކެޓަގަރީތަކުން ރަންވަނަތަކެއް ހާސިލްކޮށް، އެ ފިލްމަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް ދިވެހި ސިނަމާގެ ކުލަޔާއި ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްދިން ފިލްމެއްކަން އަންގައިދީފައެވެ.

އެގޮތުން ބަލާލާއިރު ވިޝްކާ ފިލްމުން ވަނީ އެންމެ މޮޅު ފިލްމް، އެންމެ މޮޅު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާާ (މަރިޔަމް ރިފްގާ ރަޝީދު- ވިޝްކާ)، އެންމެ މޮޅު އާޓް ޑައިރެކްޝަން، އެންމެ މޮޅު ކޮސްޓިއުމް ޑިޒައިން (އައިމިނަތު ނޫރާ)، އެންމެ މޮޅު ސިނެމަޓޮގްރަފީ (އަހުމަދު ޝާމިން ނިޒާމް) އަދި އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް (އައިޝަތު ރިޝްމީ)، ބެސްޓް ސައުންޑް ޑިޒައިން ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

މިރޭ ދިވެހި ފިލްމް ދެވަންސޫރައިންވެސް ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ހާސިލްކުރިއެވެ. އެގޮތުން އެ ފިލްމުން ވަނީ އެންމެ މޮޅު ޑިރެކްޓަރ، އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ، އެންމެ މޮޅު ސްކްރީންޕްލޭ އަދި އެންމެ މޮޅު އެޑިޓިންގ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ފިލްމަށް ލިބުނު ހުރިހާ އެވޯޑެއް އުފުލާލައިފައިވަނީ ޔޫއްޕެއެވެ. ވިޝްކާ އާއި ދެވަންސޫރައިގެ އިތުރުން އިލް ނޮއިސް، ހައްދު އަދި ބޮސްއަށްވެސް އެވޯޑް ލިބިފައިވެއެެވެ.

ފޮޓޯ: ސަން

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު