އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރެވޭނީ ކެތްތެރިކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަން އިސްކޮށްގެން: އިމްރާން

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރެވޭނީ ކެތްތެރިކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަން އިސްކޮށްގެން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

މިނިސްޓަރު އިމްރާނު މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކޮށް، ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި އަދި ގެއްލިފައިވާ ހައްގުތަކާއި މުދާ، އަނބުރައި ހޯދުމަކީ ކެތްތެރިކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަން އިސްކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އިމްރާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްޔެވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

މިސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް އެއް ވައުދަކީ ހަމަހަމަކަމާއެކު އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު