ADS BY VOICE

ރީތި މަންޒަރެއް: ސައިކަލެއްގެ ބޯޑު ތަޅައިގެން ދިޔުމުން ޒިންމާ ނަގައިފި

- 5 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުށެއް ކުރެވޭ ހާލަތުގައި އެކުށުގެ ޒިންމާ ނެގުމަކީ އިންސާނުންގެ ތެރެއިން މަދުބަޔަކަށް މެނުވީ ލިބިފައިނުވާ ސިފައެކެވެ. މިޒަމާނުގައި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މި ސިފަ މަދުވެފައި ވީނަމަވެސް، އެ ސިފަ ތިބި މަދު ފަރާތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް އުޅޭކަމީ އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިފަދަ އެއް މިސާލު މިވަނީ މިއަދު ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. އަދާރަން މޯލްޑިވްސްގެ އެއާޕޯޓްސް އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  ފަރާތުންނެވެ.

އޭނާގެ ސައިކަލު ނެރެން އުޅުނު ވަގުތުގައި، އޭނާގެ ސައިކަލުން ވަނީ އެހެން ސައިކަލެއްގައި ޖެހި، އެ ސައިކަލުގެ ނަންބަރު ބޯޑު ބިންދައިގެން ގޮސްފައެވެ. މި ސައިކަލުގެ ވެރިޔާ ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި އެގޮތަށް ދިމާވުމުން އޭނާ ވަނީ ނޯޓެއް ހަރުކުރުމަށްފަހު، ގުޅޭނެގޮތް ހަަދައިދިނުމަށް ބިޒްނަސް ކާޑު ހިމަނާފައެވެ.

އަދި އެ ސައިކަލުގެ ވެރިޔާ ރަމީޒަށް ގުޅުމުން އޭނާ ވަނީ ވީގޮތް ކިޔައިދީ، އެ ނަންބޯޑު ބަދަލުކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ދޭނެކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ.

މިއީ މަދުން ނޫނީ ދިވެހި މުޖުތަމައުއިން ނުފެންނަ ފަދަ ސިފައެކެވެ. އަމިއްލަ ކުށަށް އެއްބަސްވެ، އެކަމުން އަނެކާއަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމެވެ. އެންމެންވެސް ވީ ރަމީޒު ފަދައިން ކުދިކުދި ކަންކަމުގައިވެސް އަނެކާއަށް ގެއްލުންދެވޭނަަމަ ޒިންމާ އުފުލާށެވެ. އޯގާތެރި މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރެވޭނީ މިފަދައިންނެވެ.

93%

0%

6%

1 ކޮމެންޓް

ނޫސްވެރިންވެސް މީހުންގެ އަބުރުކަތިލާފަ އެކަމުގެ ޒިއްމާ ނަގާނަމަ ކިހާ ރަނގަޅުވީސް މިކޮމެންޓް ޖަހާނެކަމަށް ހީކުރަން

ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު