ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

އިންޑިޔާއިން މާދަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް އިފްތިތާހުކުރަނީ

- 9 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި މަޝްރޫއުތައް ޓެލެކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާނީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހެވެ.

މިގޮތުން ބަލާލާއިރު އިންޑިޔާގެ ފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފްއަށް ފާސްޓް އިންޓަރސެޕްޓަރ ކްރާފްޓެއް ހަދިޔާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތިން ކާރުޚާނާއެއްގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހުކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތައް ލެޑް ލައިޓުން ދިއްލާލުމާއި، އިންޑިޔާގެ ރުޕޭ ކާޑް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ތައާރަފްކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

66%

0%

33%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
1 ކޮމެންޓް

ބިރުވެރި ކަމުގެ ޑަނޑޫރާގެ އަޑު ގަދަ ވަނީ. ! ދިވެހިންނޭވެ .ހޭލާށޭ ،ހޭލާށޭ. އެދުމެއްނެތި ވެދުމެއް ނުކުރާނެ. ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި އިލާހު! މިކީރިތި ގައުމު އިސްލާމްދިނާ ދެކޮޅު އަދި މިރާއްޖެއަށް އަބަދު ދަހިވެތި ކަމާއެކު ބަލަބަލާ ތިބޭ މިބައިމީހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ކުރައްވާދޭވެ!

ހަބަރު