ADS BY VOICE

އެންމެފަހުން ކޯޗު ސެގާޓް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

- 7 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ކޯޗުކަމުގައިވާ ޕީޓަރ ސެގާޓް މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިކަން ވަނީ އެފްއޭއެމްގެ ކޯޗު ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ޓްވިިޓަރ މެދުވެރިކޮށް މިކަން އިއުލާންކުރަމުން ބައްސާމް ބުނީ ސެގާޓްއާއި އެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެގެން، ކޯޗާއި އެފްއޭއެމްއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަަސްވުން އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބައްސާމް ވަނީ ފުޓްބޯޅައިގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ސެގާޓްގެ ޚިދުމަތަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް، އޭނާއަށް ބާއްޖަވެރި މުސްތަގްބަލަކަށް އެދޭކަމަށް ބުނެފައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާގެ ކޯޗްކަމުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތަށި ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

ސެގާޓް މި މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ދާދިފަހުން އެ ޓީމުން ނެރެމުންއައި ދަށް ނަތީޖާތަކާއި އެކު އޭނާއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން ސާފް ގޭމްސްގެ އެއްވެސް މެޗަކުން ދިވެހިރާއްޖެ މޮޅުވެފައި ނުވާއިރު، ރާއްޖޭގެ އެއް ނަންބަރު ފޯވާޑްކަމުގައިވާ އަލީ އަޝްފާގު ޓީމަށް ނޭރުވި މައްސަލައިގައި ސެގާޓަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ނުރުހުމާއި ކުރިމަތިވިއެވެ.

އަޝްފާގަށް ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ދީފައި ނުވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ބޫޓާނާއި ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗެއްގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވި ކަމަށްބުނެއެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

މަރުހަބާ... .ކިތަންމެ ދުވަހެއް ތީނަވަކިކުރަން ވެއްޖެތާ

ހަބަރު