މަންޓާއާއި ޔުނިސެފްގެ އެޕްރެންޓްސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މަންޓާ އެއާއާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސްއިން ގުޅިގެން ޒުވާން ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ އެޕްރެންޓްސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބުރު އިއްޔެ ވަނީ އިފްތިތާހުކޮށްފައެވެ. މި ބުރުގައި ޖުމްލަ ހަ ޒުވާނަކު ބައިވެރިވާނެއެވެ- އެއީ ތިން އަންހެންކުދިންނާއި ތިން ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. މި ކުދިންނަށް އިއްޔެ ވަނީ ޔުނިފޯމާއި ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުދިންތައް ތަމްރީން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފްލާއިޓާއި ގްރައުންޑް އޮޕަރޭޝަންސް، އެއާކްރާފްޓް އިންޖިނިއަރިން، ސޭފްޓީ އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް، ކޮމާޝަލް އަދި މާކެޓިންގ ފަދަ ދާއިރާތަކުންނެވެ. މި ފަރާތްތައް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ މަންޓާ އެއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ އަދި ގާބިލު މުވައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

މަންޓާގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންނަށް އެޕްރެންޓްސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގައެވެ.

މަންޓާ އެއާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުމުގެ ދާއިރާގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މިގޮތުން މަންޓާއިން ދަނީ ސީޕްލޭނާއި އޭޓީއާރު މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުތައްވެސް އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު