ޓެރަސްމަތީ މަރުވެފައި އޮތީ ދޭސީއެއްކަމެއް، ބިދޭސީއެއްކަމެއް ނޭނގޭ

- 1 month ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

މއ. ޓޮމާޓޯ ގޭގެ ޓެރަސްމަތީގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހަކީ ދިވެއްސެއްކަމެއް އަދި ބިދޭސީއެއްކަން ދެނެގަނެވިފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ޓެރަސް މަތީގައި މީހަކު ވެއްޓިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ 11:30 ހާއިރުއެވެ. ފުލުހުން އެތަނަށް ދިޔައިރު މަރުވެފައިވާ މީހާގެ އަނގައިން ފޮނު އަރާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، ޓެރަސްމަތީ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ ދިވެއްސެއް ކަމެއް އަދި ބިދޭސީއެއްކަމެއް ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެމީހާ ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ. ފުލުހުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހަކީ އެގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއް ނޫނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު