ADS BY VOICE

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީހަކަށް ބިރުދެއްކި ކަމަށް ބުނާ ސިޓީއެއް އިންތި އާންމުކޮށްފި

- 6 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީހަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކީ އެކޯޓުން މީހަކަށް ބިރުދެއްކުން ކަމަށް ސިފަކުރައްވައި، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރުއިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ސިޓީއެއް އާންމުކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ސިޓީއެއްގެ ޖަވާބުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފޮނުވި ކަމަށް ބުނާ އެސިޓީ އިންތި ވަނީ މީސް މީޑިއާގައި އާންމުކުރައްވައިފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 12 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފޮނުވި އެސިޓީގައި ވަނީ، އެ ސިޓީގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މުރާޖާކުރަން ހުށަހެޅިއަސް އެމީހާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ބުނެފައިއެވެ.

އަދި އެނިންމުން ނިންމީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުންކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިޓީއާ އެކު އިންތި ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ، "މިއީ ސުޕްރީމް ވަކަރުގެއިން މީހުންނަށް ދައްކާފައި ހުރި ބިރު" ކަމަށެވެ.

މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ބެންޗުން އާންމު ފަރާތަކަށް ފޮނުވި ސިޓީއެކެވެ. ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ކުރުމަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. އަދި ރައީސް ސޯލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އިސްކަންދެއްވީ ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު