ADS BY COCA COLA

މަންޓާއިން ދެ ދިވެހިންނަށް ސްކައިޑައިވް ކުރުމުގެ ފުރުސަތުދެނީ

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ސިނާއަތުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ މަންޓާ އެއާއިން ދެ ދިވެހިންނަށް ސްކައިޑައިވްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

މި ފުރުސަތު އެ އެއާލައިނުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފޭސްބުކް ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ދަށުންނެވެ. މަންޓާއިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ނަސީބުން ހޮވޭ އެއް ފަރާތަށާއި އިތުރު ފަރާތަކަށް ދެ ސްކައިޑައިވްއާއި، އެ އެއަރލައިންގެ ފަރާތުން ދެކޮޅު ޓިކެޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ސްކައި ގައިޒް މޯލްޑިވްސްއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް މަންޓާ އެއާ އަދި ސްކައި ގައިޒްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ލައިކްދިނުމަށްފަހު، އެކުގައި ސްކައި ޑައިވިންގ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ޚާއްސަ ޕޯސްޓެއްގައި ޓެގްކުރަންޖެހެއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މިމަހުގެ 13ވަނަ ދުވަހުން 30ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މީގެން ހޮވޭ ދެ ފަރާތަކަށް އަންނަ މަހު ގއ.ކޫއްޑޫގައި އޮންނަ ސްކައިޑައިވް މޯލްޑިވްސް ހަަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ދުނިޔޭގެ 20ގައުމަކުން 300އަށްވުރެ ގިނަ ސްކައިޑައިވަރުން ބައިވެރިވާާނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުން މޮޅުވާ ފަރާތާއި ބައިވެރިޔާ ކުރާނީ ޓަންޑެމް ސްކައިޑައިވިންގއެވެ. މީގައި ފުންމާލާނީ އިންސްޓްރަކްޓަރަކާއި އެކުގައި، ދެ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ވައިކުޑައަކާއި އެކުގައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު