ADS BY VOICE

ފުލުހަކު އަންހެނަކަށް ހަމަލާދިންކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ

- 5 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު، ހުޅުމާލޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އެއްވެ ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކު އަންހެނަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި މުޒާހަރާކޮށްފައިވަނީ، ދެ އަހަރު ނުފުރޭ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ، އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ ދިރިއުޅުނު 108 ނަމްބަރު ފުލެޓް ކައިރީގައެވެ.

އެސަރަހައްދަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެކުރި މުޒާހަރާކޮށްފައިވަނީ ތުއްތު ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފިލައިގެން އެ ފުލެޓްގަި ދިރިއުޅޭތީ، އޭނާ އެތަނުން ނެރުމަށެވެ. ނަމަވެސް މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުގައި 17 ފުލުހަކަށް ބޮޑތި އަނިޔާވި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި 27 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ދެކުއްޖަކާއި އަންހެނަކުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ހައްޔަރުގައި މިހާރު ތިބީ 19 މީހުން ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހަކު އަންހެނަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ފުލުހަކު އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ޖެހި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެމައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްގެ ޓީމެއް އަންހެން މީހާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާއާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ތަހުގީގެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ހަމީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު