ADS BY VOICE

ގާސިމް މަރާލިކަމަށް އިއުތިރާފްވީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި: އަދުހަމް

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގައި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަން މަރާލިކަމަށް އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި އިއުތިރާފްވީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައިކަމަށް އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާާ އުފުލިފައިވާާ އަދުހަމް މުހައްމަދު ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މި މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ފައްޓަމުން މި މައްސަލަ ބައްލަވާާ ގާޒީ ވަނީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ދައުވާއަށް އަދުހަމް އިއުތިރާފްވިކަން ޔަގީންކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް ސުވާލު ކުރިމަތިކުރުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އަދުހަމް ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށް، ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލާފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެކަމަށް އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވަނީ މަސްތުގެ ހާާލަތުގައި ހުރެގެންކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު، ތަހުގީގުގެ މަރުހަލާގައިވެސް ބެހެއްޓީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައިކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"24 ގަޑިއިރު އަޅުގަނޑު ބައިދަނީ މަސްތުގެ ޙާލަތުގަ. ފުލުހުންގެ ޚަރަދުގައި ވެސް މަސްތުވާއެއްޗެހި ގަނެދީފަ އަޅުގަނޑަށް ބޯންދިން. މި ކޯޓުގައި ބޭއްވި ޝަރީޢަތުގައިވެސް އަޅުގަނޑަށް އެކަމަށް އެއްބަސް ވެވުނީ މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި ހުރެ"، އަދުހަމް ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަދުހަމް ބުނީ އޭނާއަށް ހޭވެރިކަން އައީ މީގެ ހަތަރު ދުވަސްކުރިން ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ފާާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އަދުހަމް ވަނީ މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައިވެސް ސޮއިކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަދުހަމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކަކީ ބިރު ދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް
ADS BY CANDIDATE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު