ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ސަމަރ އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް މީހުން އަރާފޭބުން މަނާކޮށްފި

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި ދެ ފަތުރުވެރިއަކު ފެނުމުން ސަމަރ އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް މީހުން އަރާފޭބުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ސަމަރ އައިލަންޑް ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން ދިޔަ ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ 2 ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑް-19 ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރުމުން މޮނިޓަރކުރުމަށާއި ޓެސްޓު ހެދުމަށް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަރުކަޒަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ފެނުމުން އަމަލު ކުރަން އޮންނަގޮތުގެ މަތިން އެރަށަށް އަރައި ފައިބާ ހެދުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލެވިފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު