ADS BY VOICE

ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

- 4 months ago 0 - އަމީން

އިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ޔުވަންޓަސްގެ ޑިފެންޑަރު ރުގާނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޔުވެންޓަސްއިން އިތުރަށް ހާމަކުރިގޮތުގައި މިކަމާ ގުޅިގެން ގާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ހުރިހާ އައިސޮލޭޝަން ޕްރޮސީޖާތަކެއް އެޓީމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރުގާނީ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސްއަށް 7 މެޗް ކުޅެދީފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާވަނީ އެޓީމް އެންމެ ފަހުން ލީގުގައި އިންޓަ މިލާންއައި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައިވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ރުގާނީ ޕޮޒިޓިވްވުމައި ގުޅިގެން އިންޓަ މިލާން ޔޫރޯޕާ ލީގުގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗް ވަނީ ވަކި ގޮތެއް ނިމެންދެން ފަސްކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އައި ގުޅިގެން އެޕްރިލް 3 އަކައި ހަމައަށް އިޓާލީގެ ހުރިހާ ކުޅިވަރު މުބާރާތެއް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާއިރު އެގައުމު އޮތީ ލޮކްޑައުންގައެވެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް 12،000 އަށްވުރި ގިނަ މިހުން މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ޔޫރަޕުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ފްރާންސްއަށް ނިސްބަތްވާ ޕީއެސްޖީގެ ތަރި އެމްބާޕޭ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ޓެސްޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާ އައިސްފައިވަނީ ނެގެޓިވްކޮށެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ އަސަރު ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔެއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފައެވެ. ގިނަ މެޗުތަކެއް ފަސްކުރެވިފައިވާއިރު، ކުޅޭވޭ ބައެއް މެޗުތައް ކުޅެނީ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ނުވައްދައެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު