ADS BY PIZZA KITCHEN

ލިވަޕޫލް ބަލިވުމުން އެޓްލެޓިކޯ ކުޅުނު ގޮތާމެދު ކްލޮޕް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި

- 10 months ago 4 - އަމީން

ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ގައި ލިވަޕޫލް އަދި އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ވާދަކުރި މެޗް 3-2 ކުން އެޓްލެޓިކޯ ކާމިޔާބުކޮށް ޖުމްލަ 4-2 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުން އެޓްލެޓިކޯ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަަ ކަށަވަރު ކުރުމައި ގުޅިގެން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗް ކްލޮޕް އެޓްލެޓިކޯ ކުޅުނު ސްޓައިލާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެގޮތުން ކްލޮޕް ބުނީ އެޓްލެޓިކޯގެ އޮތީ ކޮލެޓީ ސްކޮޑެއް ކަމަށައި އެޓީމް ފަހަތަށް ފައިބައިގެން ކައުންޓާ އެޓޭކިންގ ފުޓްބޯޅަ ކުޅެންޖެހޭ ސަބަބެއް އޭނާއަށް ނުވިސްނޭ ކަމުގައެވެ. އިދިކޮޅުން ނުކުތް އެޓްލެޓިކޯ ކުޅުނީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ދެ ޑިފެންސިވް ލައިންއާއެކު ކަމަށްވެސް އޭނާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ލިވަޕޫލް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ބަލިވުމުން އެކަން ގަބޫލުކުރަން ދަތިކަމަށްވެސް ކްލޮޕް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލްވަނީ ޖުމްލަ 35 ޝޮޓް ހެދިއިރު އެޓްލެޓިކޯގެ ކީޕަރު އޮބްލަކް ވަނީ އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީވެސް އޮބްލަކްއެވެ.

ޗެންޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު އަނެއް މެޗުގައި ޕީއެސްޖީ ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ބުރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަތުން 2-0 ކުން މޮޅުވެ 3-2 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުން ކުއާޓާއަށް ގޮސްފައެވެ. 

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
4 ކޮމެންޓް

ބަތް ކައްކާ ކުޅެންވީނު ދެން

މަށައް ފެންނަނީ އިދިކޮޅު ޓީމް ގޭގަ ތިބެން. އޭރަށް މުޅި ދަނޑު އޮންނާނީ ލިވަޕޫލް ބޭނުން ގޮތަކަށް ކުޅެން ލިބިފަ. ހަޖަމް ކުރުމުގަ މައްސަލަ އުޅެނީ، އިތުރު މައްސަލައެއް ނެތް

ބަލަ ލިވަޕޫލް ބޭނުންވާ ގޮތަށްތަ އެހެން ޓީމުތައް ކުޅެން ޖެހެނީ؟ ދުނިޔޭގެ 8 ވަނަ އަޖައިބެއްނުތީ

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު