ADS BY PIZZA KITCHEN

ވެލެންސިއާގެ 4 ކުޅުންތެރިން އަދި ސްވިސް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

- 8 months ago 0 - އަމީން

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ވެލެންސިއާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްލަބުގެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަން އެ ކްލަބުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އާޖޭންޓީނާއަށް ނިސްބަތްވާ ގްރާއި އަދި ކުރިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ކުޅުނު މަންގަލާ ހިމެނެއެވެ. ސްޕެއިންއަކީ ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިޓާލީއަށްފަހު ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައިވާ ގައުމެވެ.

މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ވެލެންސިއާއިން ނެރުނު ބަޔާނަގައި ވަނީ ވައިރަހުގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެެރިން އަދި މުވައްޒަފުގެ ސިއްހީ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށައި އެންމެންވެސް ތިބީ ގޭގައި ސެލްފް އައިސޮލޭޓްވެގެން ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ފުޓްބޯޅަ ލީގު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ސްޕެނިޝް ލީގުވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

ހަލުވި ކަމާއެކު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ސްވިސް ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ޑޮމިނީކް ބްލާންކްވެސް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

70 އަހަރުގެ ބްލާންކް ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ވައިރަހަށް ޓެސްޓް ކުރީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަށް ފެށުމުން ކަމަށެވެ. އޭނާ މިވަގުތު ހުރީ އޭނާގެ ގޭގައި ކަރަންޓީނުވެގެންނެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY PET KINGS

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު