ADS BY INTERNATIONAL AID

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މެއި 30 އަށް އިތުރުކޮށްފި

- 11 months ago 0 - ސައިޒަން

ADS BY PRESS HOUSE

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖާގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަދިވެސް ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާތީ މިދިޔަ މާރޗް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު މި ފެށޭ މެއި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދާތީ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ފިޔަވަޅުތަށް އަޅަން ޖެހިފާވާކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އޮފް ޕަބްލިލް ހެލްތް ލަފާ ދީފައިވާކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ގެ 280 ޕޮސިޓިވް ކޭސް ފެނިފައިވެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު