ADS BY VOICE

ލ.ކުނަހަންދޫއިން މާސްކް އަންގި، އަދި ޕީޕީއީ އަށް އެދޭތާ ދޮޅު މަސްވެއްޖެ: ކައުންސިލް

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާއިރު، ލ.ކުނަހަންދޫގައި މާސްކް އަދި އަންގި ނުލިބޭކަމަށް އެރަށުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

"ރާއްޖެޓީވީގެ" ކޮވިޑް-19 ކަވަރޭޖަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ލ.ކުނަހަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ލިރުޣާމް ސައީދު ވިދާޅުވީ އެރަށަށް އަންގި، މާސްކް އަދި ޕީޕީއީ ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި އެތަކެއްޗަށް އެދެމުން އަންނަތާ ދޮޅު މަސް ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލިރުޣާމް ވަނީ އެރަށުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތްގޮތާއި މެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއްވެސް ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުން ޕެނަޑޯލް ގުޅައެއްވަރުވެސް ލިބެން ނެތްކަމަށާއި، އައިވީ ފުޅިތައްވެސް ލިބެން ހުރީ ވަރަށް މަދުންކަމަށް އެބޭފުޅާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ހާލަތުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން މީހުން އެކަހެރިކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރާނެ ތަނެއް ހަމަޖައްސައި، ރަށުތެރެ މޮނީޓަރކުރުމާއި މާލެއިން ގެންނަ މުދާތައް ރަށަށް އެރުވުމުގެ ކުރިން ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާކަމަށްވެސް ލިރްޣާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލިރްޣާމް ވަނީ ފިހާރަތަކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަވެފައިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު