ADS BY VOICE

ލޮކްޑައުނާއި ގުޅިގެން ކާނަލް ނާޒިމްގެ މުހިންމު ސުވާލުތަކެއް!

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހިންގަމުންދާ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް (ރިޓަޔާޑް) މުހައްމަދު ނާޒިމް މުހިންމު ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތިކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެބޭފުޅާ މި ސުވާލުތައް ކުރިމަތިކުރެއްވީ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކާނަލް ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ޕޮލިސީއެއް ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ގައުމު އަދި އިގްތިސާދު ލޮކްޑައުންކޮށްގެން ތިބުމުގެ ސަބަބުން މީހުންގެ އާމްދަނީ ގެއްލި، ފަގީރުކަން އާންމުވެ އަދި އިޖްތިމާއީ ވަބާތައް ކުރިމަތިވުމުން ކޮވިޑް-19ގައި ވެދާނެ ވަރަށްވުރެ ގިނައިން މީހުން ދުނިޔެ ދޫނުކުރާނެތޯ އެބޭފުޅާ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

"އުފައްދަން ޖެހޭ ސުވާލަކީ ބައްޔަށް ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން ލޮކްޑައުންގައި ތިބޭނީތޯ (މަސްތަކެއް ނުވަތަ އަހަރުތަކެއް) ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން އަދި ވަލްނަރަބަލް ގްރޫޕްތަކަށް ހާއްސަ އިސްކަމެެއްދީގެން ގައުމު އަދި އިގްތިސާދު ހުޅުވާލާނީތޯ؟"، ކާނަލް ނާޒިމް ކުރެއްވި އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށް، މާލެ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަކަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދީގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ކުރާނެކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އާ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެއް ތައާރަފްކޮށް، ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލައި މާލޭގެ ލޮކްޑައުނަށް ލުއިތަކެއް ގެނައުމަށް ދަނީ ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު