ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19 ޖެހުމަށްފަހު ޝިފާލިބުނު 80 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުމަށްފަހު ޝިފާލިބުނު 80 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިއީ ނ.މަނަދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ އަންހެންމީހާއެވެ. އެ އަންހެންމީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ޝޮކެއް ޖެހިގެން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށްކަމަށް މީޑިޔާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މި އަންހެންމީހާ ބަލިން ރަނގަޅުވިކަން އިއުލާން ކުރެވުނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި އުމުރުން 80 އަހަރުގެ އަންހެންމީހާ މަނަދޫއިން މާލެއަށް ފުރަތަމަ ގެނެވުނީ ސިއްހީ އެހެން މަައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން އެ އަންހެންމީހާގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުން ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

މިކަން އެނގިފައިވަނީ އެ އަންހެންމީހާއަށް ސިއްހީ މައްސަލައަށް ފަރުވާދީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލި ފަހުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY GOPRIME

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު