ADS BY VOICE

74 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކު ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

‏74 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނެސްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޭއްވެންދެން މިހާރު ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުންނަށް މަގާމުގައި ދެމި ތިއްބެވޭނެއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިޝާރީ ލަފައެއްގެ ދަށުން މިފަދަ އިސްލާހެއް ގެންނަން ޖެހުނީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވި ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ގާނޫނީ ހުރަސްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިރޭގެ ވޯޓުގައި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ އެއްވެސް މެންބަރެއް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

ސަބަބަކީ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ ނަން އިއްވާ ތަޅުމުން ނެރުމުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގެ ސަބަބުން އަނިޔާވި މައްސަލަ ހުށައަޅަން އެފަރާތްތައް ފުލުސް އޮފީހުގައި ތިބުމެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު