ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ ލިވަޕޫލް މެޗް އެވަޓަން ދަނޑުގައި

- 3 months ago 0 - ސައިޒަން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެވަޓަން ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ އެވަޓަންގެ ދަނޑު ގުޑިސަން ޕާކުގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފަށަން ނިންމާފާއިވާއިރު އެވަޓަން އަދި ލިވަޕޫލްގެ މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަދުވަހުއެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލްއަށް ބަލާއިރު ލީގު ކަމިޔާބު ކުރުމަށް ލިވަޕޫލްއަށް ބޭނުންވަނީ އެންމެ ހަ ޕޮއިންޓެވެ.

ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ މެޗުތައް ކުޅޭ ގޮތަށް ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފަށަން ނިންމި ނަމަވެސް، ދަނޑު ބޭރުގައި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެދާނެތީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ފުލުހުން ދަނީ މިހާރުން ފެށިގެން ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ.

މާޗު މަހު މެދުތެރޭގައި މެދުކަނޑާލި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ލިވަޕޫލްއެވެ އަދި ދެވަނާގައި އޮތީ މެންޗެސްޓާ ސީޓީ އެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު